XIV Międzynarodowy Bieg Uliczny o Memoriał Bogusława Psujka 19.IX.1998 r.