O Klubie

3

Osiągnięcia WKS „Oleśniczanka” w ciągu 50 lat istnienia.
WKS „Oleśniczanka” powstał w 1957 roku na bazie ówczesnej Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Oleśnicy. W początkach swego istnienia w klubie obok lekkiej atletyki było kilka innych sekcji: boks, strzelectwo, piłka nożna, piłka ręczna. Obecnie w klubie istnieją tylko dwie sekcje: lekkiej atletyki i biegów na orientacje. Przez klub, w ciągu tych 50 lat istnienia, przewinęło się wielu bardzo dobrych zawodników, którzy reprezentowali klub, miasto Oleśnica, Wojsko Polskie, oraz reprezentowali Polskę na wielu arenach sportowych w kraju i za granicą z Olimpiadami włącznie zdobywając wiele medali.

Olimpijczykami, wychowankami naszego klubu byli: Mamiński Bogusław – Moskwa, Bebło Leszek – Atlanta i Barcelona, Grzegorz Gajdus – Atlanta i Ateny, Zakrzewski Jan – Ateny. Uczestnikami Mistrzostw Świata byli: Bogusław Mamiński, Bogusław Psujek, Bogumił Kuś, Karol Dołęga, Tomasz Kozłowski, Rafał Wójcik, Piotr Kurek, Adrian Mucha (junior), Robert Pona (biegi na orientację juniorów).

W mistrzostwach Europy startowali: Stanisław Śmitkowski, Jan Zakrzewski, Bogusław Mamiński, Włodzimierz Matosz, Krzysztof Prądzyński, Arkadiusz Sowa, Marcin Grzegorzewski, Adam Draczyński, Mirosław Plawgo, Łukasz Zawodnik (bieg na orientację).

W Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce zawodnicy naszego klubu w kategorii juniora i seniora zdobyli łącznie 290 medali w tym 107 złotych, 98 srebrnych i 85 brązowych. Pierwszy złoty medal został zdobyty w 1968 roku przez Stanisława Śmitkowskiego. Najwięcej medali zdobyli Leszek Bebło – 15 (11 złotych) i Bogusław Psujek – 14 (10 złotych). Rekordzistą Polski w biegu na 10.000m był Henryk Nogala 28:31,2 (1974r.) a Grzegorz Gajdus posiada najlepszy wynik w Polsce w maratonie 2.09,23 (2003r.).
Zawodnicy sekcji biegów na orientacje w Mistrzostwach Polski zdobywali medale w kategoriach młodzieżowych i juniora. Zdobyli łącznie 18 medali w tym 7 złotych, 9 srebrne i 2 brązowe. Do najlepszych zawodników należą: Robert Pona i Łukasz Zawodnik, Jarosław Teresiński, Tomasz Kaczmarek i Piotr Syc.

Klub nasz organizował dwukrotnie Przełajowe Mistrzostwa Polski seniorów oraz już XXX raz Bieg Uliczny o Memoriał Bogusława Psujka, w ramach którego 6 razy rozgrywane były Kontynent Mistrzostwa CISM (Mistrzostwa Armii Europy). Pomaga również w przeprowadzaniu zawodów na szczeblu miasta, gminy i powiatu organizowanych przez MOKiS Oleśnica, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oleśnicy , Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Od samego początku istnienia z klubem związana była młodzież szkół oleśnickich, która trenowała pod opieką kadry trenerskiej wywodzącej się z nauczycieli wychowania fizycznego i byłych zawodników WKS „Oleśniczanka”. Dzięki właściwej pracy wychowawczej i trenerskiej prowadzonej przez twórcę WKS „Oleśniczanka” dr Wiesława Kiryka wielu zawodników ukończyło studia na Akademiach Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Wrocławiu i dzisiaj przekazują zdobytą wiedzę swoim podopiecznych. Są to: Włodzimierz Matosz, Leszek Witkowski, Jacek Malczewski, Mariusz Kiryk, Jarosław Janeczek, Stanisław Koziara, Zdzisław Hildebrandt, Stanisław Śmitkowski.
Pod opieka tych trenerów i nauczycieli oleśnicka młodzież startowała i startuje z wieloma sukcesami w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, Igrzyskach Dzieci, jak również w mistrzostwach okręgu i województwa dolnośląskiego zdobywając wiele medali i punktów dla naszego klubu i miasta.

Tak liczne sukcesy możliwe były i są dzięki współpracy i wsparciu miejscowych władz to jest Burmistrzowi i Radzie Miasta Oleśnica, Starostwu Powiatowemu w Oleśnicy oraz Wójtowi Gminy Oleśnica.

Za dotychczasową pomoc i współpracę klub nasz składa serdeczne podziękowanie wymienionym władzą jak również licznym sponsorom, bez których w obecnym czasie nie moglibyśmy prowadzić działalności szkoleniowej młodzieży.w51