XII Międzynarodowy Bieg Uliczny o Memoriał Bogusława Psujka 8.IX.1996 r.