XVI Międzynarodowy Bieg Uliczny o Memoriał Bogusława Psujka 16.IX.2000 r.